Vôbec nie. Zariadenie SmoothSkin Bare je vybavené výkonným ventilátorom na chladenie elektrických súčastí a niekedy musí zariadenie mierne spomaliť, aby ventilátor vykonával svoju úlohu účinne.

Zápach spálenia počas používania môže znamenať, že ošetrované miesto nebolo na ošetrenie správne pripravené. Pokožka musí byť úplne bez chĺpkov (na dosiahnutie výsledkov ohoľte; ak sa chĺpky úplne neodstránia, môže dôjsť k poškodeniu prednej časti), čistá a suchá. Ak nad povrchom pokožky zostanú viditeľné zvyšky chĺpkov, počas ošetrenia zariadením SmoothSkin môžu zhorieť. Ak máte obavy, prestaňte s ošetrením a kontaktujte nás.

Po každom použití opatrne utrite mäkkou suchou tkaninou a skontrolujte, že sklenený filter nie je poškodený. Hlavu zariadenia (zlatá alebo strieborná časť) možno demontovať.  Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Pri pokožke nemá byť žiadne sklo. Sklenený filter je ukrytý vzadu v zariadení.

Je to absolútne normálne; lampa bola kvalitne skonštruovaná a prešla kontrolami kvality podľa najprísnejších noriem. Nemá to vplyv na výstupný výkon.

Indikuje poruchu prístroja. Prístroj prestaňte používať a kontaktujte linku pomoci pre zákazníkov.

Nerobte paniku! Je to spôsobené zvyškami chĺpkov, strniska alebo nečistôt na povrchu pokožky, žiadnym spôsobom to nevplýva na výkon zariadenia a je to len kozmetická chyba.

V budúcnosti ohoľte a očisťte miesto, ktoré chcete ošetrovať tesne pred samotným ošetrením. Ak sú na zariadení značky, demontujte zlatú alebo striebornú prednú časť a vykonajte vyčistenie podľa návodu na obsluhu.

Ak vaše obavy pretrvávajú, kontaktujte nás a požiadajte o radu.

Zariadenie pripojte do elektrickej siete. Snímač tónu pokožky celý pritlačte k pokožke. Vaša pokožka môže byť na ošetrenie veľmi tmavá. Znova skontrolujte tabuľku tónov pokožky na začiatku návodu na obsluhu. Ak nebude fungovať, kontaktuje nás.

Zariadenie SmoothSkin Bare dokáže generovať neobmedzený počet zábleskov, preto sa nemusíte obávať o jeho vybitie.

Po priložení snímačov tónu pokožky na ošetrované miesto sa modré svetlo emitované snímačmi od vašej pokožky odrazí. Zariadenie následne zistí, či je tón pokožky vhodný na použitie.

Aby ste zo svojho zariadenia SmoothSkin Bare vyťažili maximum, musíte ho používať každý týždeň, aby ste ošetrili všetky folikuly. Počas zopár prvých týždňov po prvom ošetrení uvidíte niekoľko rastúcich chĺpkov. Upokojte sa, pôjde pravdepodobne o chĺpky, ktoré neboli ošetrené počas svojej rastovej fázy (keď je intenzívne pulzné svetlo najúčinnejšie), preto pokračujete v ošetrovaní.

V priebehu 4 týždňov by ste mali badať menší opätovný rast chĺpkov. Nemáte fantastický pocit? Nejaké chĺpky budete musieť ošetriť, pretože treba každý chĺpok zachytiť v jeho rastovej fáze, no nebojte sa, odteraz to bude už len lepšie, preto pokračujte! Po dosiahnutí požadovaných výsledkov budete musieť každé dva týždne vykonať doplnkové ošetrenie, aby ste mali nad opätovným rastom kontrolu.

Vypnite zariadenie a vypnite napájanie na zástrčke. Nepoužívajte 30 sekúnd. Správne pripojte všetky káble a zariadenie zapnite. Ak budú indikátory svietiť, kontaktujte nás.

Zápach spálenia počas používania môže znamenať, že ošetrované miesto nebolo na ošetrenie správne pripravené. Pokožka musí byť úplne bez chĺpkov (na dosiahnutie výsledkov ohoľte; ak sa chĺpky úplne neodstránia, môže dôjsť k poškodeniu prednej časti), čistá a suchá. Ak nad povrchom pokožky zostanú viditeľné zvyšky chĺpkov, počas ošetrenia zariadením SmoothSkin môžu zhorieť. Ak máte obavy, prestaňte s ošetrením a kontaktujte nás.

Po každom použití opatrne utrite mäkkou suchou tkaninou a skontrolujte, že sklenený filter nie je poškodený. Hlavu zariadenia (ružovo-zlatá časť) možno demontovať.  Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Pri pokožke nemá byť žiadne sklo. Sklenený filter je ukrytý vzadu v zariadení.

Je to absolútne normálne; lampa bola kvalitne skonštruovaná a prešla kontrolami kvality podľa najprísnejších noriem. Nemá to vplyv na výstupný výkon.

Najprv skontrolujte, či je zástrčka adaptéra riadne zasunutá do samotného prístroja. Musí byť zasunutá na doraz. Ak sa zariadenie aj naďalej vypína, kontaktujte nás.

Znamená to, že vaša pokožka je na ošetrenie veľmi tmavá alebo snímače neboli správne priložené k pokožke.  Priložili ste hlavu zariadenia a okienko na ošetrenie tak, aby sa celá dotýkala? – t. j. obe malé okienka na bokoch veľkého okienka na ošetrenie sa musia dôkladne pritlačiť k pokožke.

Ak je vaša pokožka veľmi tmavá, zariadenie nebude fungovať – kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

Nerobte paniku! Je to spôsobené zvyškami chĺpkov, strniska alebo nečistôt na povrchu pokožky, žiadnym spôsobom to nevplýva na výkon zariadenia a je to len kozmetická chyba.

V budúcnosti ohoľte a očisťte miesto, ktoré chcete ošetrovať tesne pred samotným ošetrením. Ak sú na zariadení značky, demontujte zlatú prednú časť a vykonajte vyčistenie podľa návodu na obsluhu.

Ak vaše obavy pretrvávajú, kontaktujte nás a požiadajte o radu.

Najprv:

  • pripojte napájací kábel k základni samotného prístroja;
  • napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky;

stlačte tlačidlo STANDBY/READY.  Farba tlačidla sa musí zmeniť z MODREJ na BIELU.  Ak ste zariadenie nepoužívali 3 minúty, tlačidlo sa zmení na MODRÉ a zariadenie sa prepne do POHOTOVOSTNÉHO režimu, preto nebude vydávať záblesky.  Stlačte tlačidlo STANDBY/READY. Pred začatím ošetrenia musí byť BIELE.  Ak zariadenie aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte nás a požiadajte o pomoc.

SmoothSkin Muse dokáže vydať neobmedzený počet zábleskov, preto vydrží celoživotne. Na všetky výrobky sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota na chyby.

Po priložení snímačov tónu pokožky na ošetrované miesto sa modré svetlo emitované snímačmi od vašej pokožky odrazí. Zariadenie potom nielen deteguje vhodnosť vašej pokožky na ošetrenie, no prispôsobí aj výkon podľa tónu pokožky, aby sa maximalizovali výsledky.

Aby ste zo systému SmoothSkin Muse vyťažili maximum, musíte ho používať raz týždenne, a to nepretržite počas 12 týždňov. Použitie systému SMOOTHSKIN MUSE viac než raz za týždeň neprináša žiadne lepšie výsledky.

Počas zopár prvých týždňov uvidíte niekoľko rastúcich chĺpkov, no upokojte sa. Pôjde pravdepodobne o chĺpky, ktoré neboli ošetrené počas svojej rastovej fázy (keď je intenzívne pulzné svetlo najúčinnejšie). Treba pokračovať s ošetreniami. Po približne 4 týždňoch by ste mali badať menší opätovný rast chĺpkov. Nemáte fantastický pocit? Nejaké chĺpky budete musieť ošetriť, pretože treba každý chĺpok zachytiť v jeho rastovej fáze, no nebojte sa, odteraz to bude už len lepšie, preto pokračujte!

Po skončení 12-týždňového počiatočného ošetrovania už nebudú žiadne problémy. Podľa potreby budete musieť vykonávať doplnkové ošetrenie na udržanie výsledkov, zvyčajne raz za 4 až 8 týždňov alebo podobne.

Spojte sa s nami jedným zo spôsobov na stránke kontaktujte nás.

Svrbenie je bežný vedľajší účinok ošetrenia intenzívnym pulzným svetlom. No ak intenzívne svrbenie trvá dlhšie než 24 hodín, prestaňte zariadenie okamžite používať a pred opätovným použitím systému SmoothSkin sa poraďte so všeobecným lekárom.

Okamžite prestaňte vykonávať ošetrenia.  Odporúčame navštíviť všeobecného/odborného lekára a požiadať o radu. Medzitým nás kontaktujte. Naši vyškolení poradcovia vám zašlú dotazník o zdravotnom stave, ktorý vyplníte a zašlete ho späť.  Keď to vykonáte, pomôžeme vám, aby ste nerobili žiadne chyby počas prípravy a režimu ošetrenia.

Systém SmoothSkin má klinicky preukázané výsledky, no každý človek je iný. Úspešnosť ošetrenia môže závisieť od množstva problémov, ako je zachytenie chĺpka presne počas fázy rastu ale aj od hormonálnych zmien/porušenia rovnováhy.

Ak potrebujete ďalšiu podporu a tipy počas používania systému SmoothSkin, kontaktujte nás. A zapamätajte si, že zariadením SmoothSkin Bare môžete ošetriť všetky husto ochlpené miesta viacerými prechodmi po jednom mieste (rovnakým miestom možno zariadením prejsť maximálne 3-krát).

Ak chcete počas používania systému SmoothSkin používať prikladanie, stačí samotný prístroj priložiť, stlačiť a uvoľniť aktivačné tlačidlo. Odoberte od pokožky a opatrne znova priložte na ďalšie ošetrované miesto. Je to najvhodnejšie pre malé plochy, ako je podpazušie a tvár.

Ak chcete používať kĺzavý režim, samotný prístroj priložte k pokožke, stlačte a podržte aktivačné tlačidlo a medzi jednotlivými zábleskami posúvajte samotným prístrojom po pokožke. Prístroj sa snažte posúvať rovnakou rýchlosťou, aby ste pokryli celú plochu bez prekrývania alebo vynechaných miest. Je to najvhodnejšie pre väčšie plochy, ako sú nohy.

Aby ste predišli možným interakciám, pokožka musí byť pred ošetrením vždy čistá a suchá. Medzi použitím prípravku Odaban a použitím zariadenia SmoothSkin odporúčame interval v trvaní aspoň jeden týždeň. Odaban a ďalšie podobné výrobky často spôsobujú toxickú reakciu kože alebo zápal. Ak sa počas ošetrenia intenzívnym pulzným svetlom vyskytuje kožný zápal, existuje riziko popálenia kože.

Nie. Aby ste predišli možným interakciám, pokožka musí byť vždy čistá a suchá.

Nie, zariadenie SmoothSkin nepoužívajte, ak podstupujete samo-opaľovací režim.  Hydratačné samo-opaľovacie prípravky môžu byť citlivé na svetlo, čo môže mať vplyv na reakciu pokožky na intenzívne pulzné svetlo.

Áno, zariadenia SmoothSkin možno používať celoročne. No veľmi veľký pozor dávajte počas letných mesiacov alebo dovolenky. Pred a po opaľovaní v soláriu alebo priamym vystavením účinkom slnečného žiarenia treba prijať určité opatrenia, pretože sa zvyšuje citlivosť pokožky (Málo slnka, ktoré pôsobí pri pobyte vonku, nie je problém!).

Opaľovanie pred použitím zariadenia SmoothSkin:

* Pred použitím zariadenia SmoothSkin počkajte aspoň 48 hodín.

* Zariadenie SmoothSkin nepoužívajte, ak došlo k spáleniu pokožky slnkom a kým spálenie slnkom trvá.

* Dávajte pozor, pretože každé opaľovanie spôsobuje stmavnutie pokožky.

Opaľovanie po použití zariadenia SmoothSkin:

* Vaša pokožka bude priamo po ošetrení citlivejšia.

* Počkajte aspoň 24 hodín alebo do zmiznutia začervenania, až potom môžete vystaviť pokožku účinkom slnečného žiarenia.

* Ošetrené miesta si pri pobyte na slnku počas 48 hodín po ošetrení zakryte alebo chráňte opaľovacím prípravkom (*ochranný faktor 50 SPF).

Možno ošetrovať väčšinu oblastí okrem slizníc (t. j. vnútri nosových dierok, pery, uši, malé pysky ohanbia), oblastí priamo na genitáliách (vrátane lonovej kosti, perinea a mieška či okolie vagíny a análneho otvoru).

Zariadenie Smoothskin neodporúčame používať na mužskej tvári a brade ani priamo na vlasy na hlave. Kvôli hĺbke a hrúbke tohto typu chĺpkov treba na ne pôsobiť energiou vyššieho stupňa, aby bolo ošetrenie účinné, čo znamená, že so zariadením SmoothSkin nedosiahnete požadované výsledky. Hustota chĺpkov na týchto oblastiach je veľmi vysoká, preto existuje možnosť popálenín spôsobených zariadením. Všetky tieto chĺpky sú pri sebe a môžu pôsobiť ako jeden objekt, povrchová teplota pokožky sa môže zvýšiť nad prahovú hodnotu jej poškodenia a výsledkom bude popálenie.

Zariadenie SmoothSkin Bare má jedno nastavenie energetického výkonu 3 J/cm2, ktoré je vhodné pre všetky tóny pokožky. Je veľmi rýchle a ľahké a ošetrenie celého tela trvá len 10 minút.

Zariadenie SmoothSkin Muse má 10 nastavení energetického výkonu od 3 do 6 J/cm2 a pomocou technológie intenzívneho pulzného svetla automaticky prispôsobuje ošetrenie tónu vašej pokožky, poskytuje prispôsobené ošetrenie a maximalizuje výsledky.

  • Ak požadujete maximálnu rýchlosť a jednoduchosť, vyberte si zariadenie SmoothSkin Bare.
  • Ak chcete dosiahnuť prispôsobené kozmetické ošetrenie s dlhodobými účinkami, vyberte si zariadenie SmoothSkin Muse.
  • Ak môžete ošetreniam venovať viac času a interval medzi doplnkovými ošetreniami môže byť dlhší, vyberte si SmoothSkin Muse.
  • Ak preferujete veľmi rýchle ošetrenia a častejšie doplnkové ošetrenia, odporúčame vám SmoothSkin Bare.

Zariadenie SmoothSkin Muse využíva najnovšiu technológiu intenzívneho pulzného svetla s cieľom poskytnúť ošetrenie pomocou intenzívneho pulzného svetla, ktoré je prispôsobené vašim potrebám na maximalizovanie dosiahnutých výsledkov. Pomocou 10 nastavení energetického výkonu od 3 do 6 J/cm2 zariadenie Muse skenuje vašu pokožku pred každým zábleskom a automaticky prispôsobuje ošetrenie tónu pokožky, preto môže byť čas medzi doplnkovými ošetreniami dlhší. Zariadenie SmoothSkin Muse odporúčame na začiatku používať raz týždenne počas 12 týždňov. Potom prejdete k udržiavaciemu ošetreniu raz za 4 až 8 týždňov.

Zariadenie SmoothSkin Bare je ultra rýchle s jedným nastavením energetického výkonu 3 J/cm2, ktoré je vhodné pre všetky tóny pokožky. Je veľmi rýchle a ľahké a ošetrenie celého tela trvá len 10 minút. Zariadenie SmoothSkin Bare odporúčame na začiatku používať raz týždenne počas 12 týždňov. Potom prejdete k udržiavaciemu ošetreniu raz za 2 týždne.

Koľko ošetrení ste vykonali?

Rast chĺpkov je cyklický a ošetrenia pomocou intenzívneho pulzného svetla sú účinné počas jednej z troch fáz rastu (nazýva sa anagénnou fázou).  Nie všetky chĺpky sa naraz nachádzajú v rovnakej fáze, preto musíte s ošetreniami pokračovať.  Možno ste zabudli vykonať ošetrenie alebo ste nestihli chĺpok ošetriť počas tej správnej fázy.

Zapamätajte si, že zariadením SmoothSkin Bare môžete ošetriť všetky husto ochlpené miesta viacerými prechodmi po jednom mieste (rovnakým miestom možno zariadením prejsť maximálne 3-krát).

Áno, všetky zariadenia SmoothSkin sú bezpečné a dostatočne jemné na ošetrenie celej oblasti bikín (vrátane línie oblasti bikín, mons pubis (Venušin pahorok), veľkých pyskov ohanbia a perinea, ak sa majú používať odborné výrazy!), preto ak chcete brazílsku alebo hollywoodsku úpravu, môžete – dávajte však pozor, aby ste neošetrovali „vnútorné časti“ oblasti bikín vrátane malých pyskov ohanbia, vagíny a análneho otvoru, pretože intenzívne pulzné svetlo nie je na ošetrenie týchto oblastí vhodné. Ak budete používať zariadenie SmoothSkin Muse, je dobré zapnúť jemný režim..

Zariadenie nepoužívajte priamo na slizniciach, priamo na genitáliách ani okolo análneho otvoru. Pokožka je na týchto miestach tmavšia a aby ste zabránili poraneniu, nemajú sa ošetrovať.

Áno. Všetky zariadenia SmoothSkin sú vhodné na použitie na ochlpenie v oblasti mužských pohlavných orgánov. Pri ošetrení odporúčame zvýšenú pozornosť a ak zariadenie obsahuje, používajte jemný režim.

Zariadenie nepoužívajte priamo na slizniciach, priamo na genitáliách (lonová kosť, perineum a miešok) ani okolo análneho otvoru. Pokožka je na týchto miestach tmavšia a aby ste zabránili poraneniu, nemajú sa ošetrovať.

Nie. Nikdy sa nepokúšajte používať zariadenie SmoothSkin blízko očí.

Áno, môžete bezpečne ošetriť tvár, líca a líniu čeľuste, oblasť nad hornou perou, krk a bradu. No nepoužívajte ho na ošetrenie obočia, rias, vlasov, pier, nosných dierok a uší.

Zariadenie Smoothskin neodporúčame používať na mužskej tvári a brade. Kvôli hĺbke a hrúbke tohto typu chĺpkov treba na ne pôsobiť energiou vyššieho stupňa, aby bolo ošetrenie účinné, čo znamená, že so zariadením SmoothSkin nedosiahnete požadované výsledky. Hustota chĺpkov na mužskej tvári je taktiež veľmi vysoká, preto existuje možnosť popálenín spôsobených zariadením.

Nie. NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel či iných nádob s vodou. Ak zariadenie SmoothSkin zmokne, nesmie sa používať. Zariadenie, ktoré bolo vystavené účinkom vody, NEPOUŽÍVAJTE.

Aby bolo ošetrenie pomocou intenzívneho pulzného svetla účinné, pred každým ošetrením odstráňte všetky chĺpky nad povrchom pokožky, ideálne s neporušením koreňa. Tak umožníte pôsobenie na folikul a maximalizujete účinnosť a tým aj výsledky.

Ideálne áno.  Chápeme, že holenie tváre môže byť pre ženy trochu zastrašujúce, no holenie naozaj prináša najlepšie výsledky. Ak je pre vás holenie tváre (či iných citlivých miest) nepríjemné, odporúčame ostrihanie alebo zastrihnutie chĺpkov čo najbližšie k pokožke, aby ste ju pripravili na ošetrenie. V takom prípade skúste použiť kozmetické nožničky, elektrický zastrihávač alebo exfoliačné hubky na odstránenie chĺpkov. V opačnom prípade môžete použiť vosk alebo epiláciu.

No nezabudnite, že na dosiahnutie najlepších výsledkov naozaj odporúčame holenie. Najprv môžete mať obavy, no z dlhodobého hľadiska je to výhodné!

Samozrejme. Na dosiahnutie najlepších výsledkov ošetrenia odporúčame holenie, no môžete použiť aj vosk, epiláciu alebo vytrhať všetky prebytočné chĺpky.

Aby bolo ošetrenie pomocou intenzívneho pulzného svetla účinné, pred každým ošetrením odstráňte všetky chĺpky nad povrchom pokožky, ideálne s neporušením koreňa.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame holenie, no môžete použiť aj vosk alebo epiláciu. Avšak nepoužívajte depilačný krém, len v prípade, ak zloženie reaguje s ošetrením pomocou intenzívneho pulzného svetla.

Na dosiahnutie maximálnych výsledkov pri používaní zariadenia SmoothSkin je dôležité dodržiavať odporúčaný režim ošetrení.

V prípade zariadenia SmoothSkin Muse:

Na začiatku odporúčame počas 12 týždňov ošetrovať raz za týždeň a potom len doplnkovo, zvyčajne raz za 4 až 8 týždňov, aby sa obmedzil opätovný rast.

V prípade zariadenia SmoothSkin Bare:

Odporúčame ošetrovať raz za týždeň, až kým nezbadáte požadované výsledky, potom doplnkovo podľa potreby, približne raz za 2 týždne, aby ste mali opätovný rast pod kontrolou.

Nie, gél nepoužívajte. Jeho použitie bolo potrebné len v prípade starších technológií intenzívneho pulzného svetla a spôsobí len zanesenie dýzy a poškodenie zariadenia.

Nie, neodporúčame zariadenie používať častejšie než raz týždenne.  Okrem podráždenia pokožky to nebude mať žiadny účinok.

Zapamätajte si, že zariadením SmoothSkin Bare môžete ošetriť všetky husto ochlpené miesta viacerými prechodmi po rovnakom mieste (rovnakým miestom možno zariadením prejsť maximálne 3-krát).

Nie – SmoothSkin nie sú vhodné na použitie cez tetovania.

Samozrejme! Prístroje SmoothSkin nie sú určené konkrétnemu pohlaviu. Ale zapamätajte si: pokiaľ ženy môžu používať prístroje SmoothSkin od lícnych kostí smerom nadol, mužom radíme ich používať iba od oblasti krku nižšie.

U mužov neodporúčame používať SmoothSkin na tvár a bradu. Hĺbka a hustota týchto typov chĺpkov si vyžaduje omnoho vyššiu úroveň energie na to, aby bola efektívna, čo znamená, že SmoothSkin by zrejme vôbec nedosiahol vami požadovaný výsledok. Hustota samotných chĺpkov na mužskej tvári je taktiež veľmi vysoká, takže sa môže stať, že by vás prístroj popálil.

Nie, nepoužívajte prístroje SmoothSkin počas tehotenstva alebo keď kojíte, pretože naše prístroje neboli testované na tejto skupine ľudí. Navrhujeme, aby ste počkali aspoň 6 mesiacov od pôrodu skôr ako začnete ošetrovanie, aby ste umožnili telu a hormónom dostať sa do pôvodnej formy.

IPL nie je vhodné pre ošetrenie šedivých, ryšavých alebo veľmi svetlých blond (bielych) chĺpkov. Príliž svetlé a šedivé chĺpky neobsahujú dostatočné množstvo melanínu pre prenos svetelnej energie ku koreňu, zatiaľ čo ryšavé chĺpky obsahujú úplne inú formu melanínu, ktorú prístroje IPL nerozoznávajú. Ošetrenie chĺpkov farby tmavej blond je možné, avšak može sa stať, že budete musieť ošetrenie opakovať viackrát na to, aby ste dosiahli požadovaný efekt odstránenia ochlpenia.

Odporúčame, aby ste sa poradili s lekárom, keďže nedokážeme určiť hĺbku či vyvýšenie vašich žíl.

SmoothSkin sú vhodné pre všetky typy pleti okrem tých najtmavších. Skôr ako si produkt SmoothSkin objednáte, uistite sa, že sfarbenie vašej pokožky sa zhoduje s tým v našej tabuľke, alebo kliknite sem.

Nie – nepoužívajte prístroj v oblasti veľkých tmavých pieh a znamienok.

Neodporúčame, aby ľudia mladší ako 18 rokov používali SmoothSkin IPL prístroje. Prístroje neboli testované na osobách mladších tochto veku a v období adolescencie telo podstupuje rôznorodé hormonálne zmeny, takže sa môže stať, že ošetrenie nebude dostatočne efektívne v tomto období a to aj z dôvodu rýchlej obnovy rastu chĺpkov.

Nie – neodporúčame použitie SmoothSkin v týchto oblastiach.

Nie. U ľudí, ktorí trpia cukrovkou, používanie SmoothSkin neodporúčame.

Nie. Ak trpíte epilepsiou, záblesky svetla, ktoré prístroj SmoothSkin vydáva môžu spustiť epileptické záchvaty.

Áno – existuje niekoľko ochorení, pri ktorých ošetrenie IPL nie je vhodné. Patria sem (toto ale nie sú všetky): rakovina kože ako aj iné lokalizované rakovinové ochorenia, ktoré sa nachádzajú v oblasti ošetrenia; história vaskulárnych ochorení, ako napr. výskyt kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oblasti ošetrenia; pokožka, ktorá je citlivá na svetlo a ktorá sa ľahko vyhádže alebo má tendenciu k alergickým reakciám; cukrovka, lupus erythematosus, porfýria, zlyhanie srdca, kožné infekcie, ekzém, popáleniny, zápal vlasového folikulu, otvorené rany, odreniny, herpes simplex, porezanie alebo lézie na koži a hematómy v oblasti, ktorá bude ošetrovaná.

Tento zoznam nie je úplný a preto, ak potrebujete čokoľvek objasniť, poraďte sa s lekárom.

Áno. Niektoré liečivá môžu ovplyvniť vašu reakciu na IPL ošetrenie a tak sa aj SmoothSkin prístroje stávajú pre vás nevhodnými. Celkový zoznam liekov, ktoré nie sú vhodné nájdete tu. Prosíme vás, aby ste si ho prečítali skôr ako si prístroj objednáte. Určité druhy liekov môžu spôsobiť precitlivelosť pokožky a záblesk intezívneho pulzného svetla by mohol spôsobiť poranenie; patria sem Retin A, Accutane a/alebo iné topické retinoidy.

Tento zoznam nie je úplný a preto, ak potrebujete čokoľvek objasniť, poraďte sa s lekárom.

Je niekoľko prípadov, kedy žiaľ IPL ošetrenie nemôžeme odporučiť.

Po prvé, IPL ošetrenie nie je vhodné pre ľudí s veľmi tmavým sfarbením pokožky, alebo s tzv. sfarbením pokožky Fitzpatrick VI. Je to v dôsledku toho ako táto technológia pracuje. Pokožka s veľmi tmavým sfarbením obsahuje vysoké množstvo pigmentu (melanímu) a preto by absorvovala omnoho viac svetla, čo by v extrémnych situáciách mohlo spôsobiť aj popálenie, zmenu farby pokožky, alebo zjazvenie. Všetky prístroje SmoothSkin majú v sebe zabudovaný sensor, ktorý zabezpečí, že prístroj nevystrelí záblesk na nevhodný typ pokožky, avšak skôr ako si objednáte akýkoľvek produkt SmoothSkin, prosíme, aby ste si prekontrolovali, či je vaše sfarbenie pokožky vhodné na ošetrenie IPL v dole uvedenej tabuľke.

IPL taktiež nie je vhodné pre ošetrenie šedivých, ryšavých alebo veľmi svetlých blond (bielych) chĺpkov. Príliž svetlé a šedivé chĺpky neobsahujú dostatočné množstvo melanínu pre prenos svetelnej energie ku koreňu, zatiaľ čo ryšavé chĺpky obsahujú úplne inú formu melanínu, ktorú prístroje IPL nerozoznávajú. Ošetrenie chĺpkov farby tmavej blond je možné, avšak môže sa stať, že budete musieť ošetrenie opakovať viackrát na to, aby ste dosiahli požadovaný efekt odstránenia ochlpenia.

Na záver sú ešte niektoré prípady, pri ktorých IPL neodporučujeme. Tieto zahŕňajú niektoré kožné ochorenia, ako napríklad ekzém, kŕčové žily a rakovina kože, a iné ochorenia ako cukrovka alebo epilepsia; užívanie niektorých liekov, ktoré spôsobujú precitlivelosť na svetlo, sem patria aj niektoré lieky určené pre liečbu akné a antidepresíva, ba dokonca aj určitý počet tetovaní a materských znamienok v oblasti, ktorú by ste chceli ošetrovať.

Tajomstvom hodvábne hladkej pokožky je vytrvalosť a pravidelné opakované ošetrenie. Ak budete prístroj používať pravidelne, postupom času zbadáte, že vám rastie stále menej a menej chĺpkov. Tieto chĺpky budú tiež jemnejšie, svetlejšej farby a budú rásť pomalšie. Postupom času sa vám podarí zbaviť holenia navždy.

A zapamätajte si, spolu so SmoothSkin Bare dokážete ošetriť aj ťažko dostupné oblasti, ako napríklad podpazušie s množstvom záhybov (tým, že prejdete po oblasti prístrojom maximálne 3 krát).

Všetky prístroje SmoothSkin boli nezávisle testované vzhľadom na ich účinnosť (t.j. možnosť vyprodukovať požadovaný efekt) a samozrejme aj vzhľadom na ich bezpečnosť. Ak budete prístroj používať podľa presných inštrukcií uvedených v manuále, predídete akýmkoľvek nepriaznivým účinkom.

Mierna reakcia na pokožke priamo po ošetrení, ako napríklad začervenanie alebo mierne pálenie, nie sú  vylúčené, ale nemusíte sa ich obávať.

Ak spozorujete akékoľvek iné vedľajšie účinky, zastavte užívanie a kontaktujte nás. My vám poradíme ako ďalej.

Áno.  SmoothSkin využíva rovnaké technológie ako tie, ktoré sa používajú v salónoch po celom svete, aby dosiahli vynikajúce výsledky. Avšak profesionálne prístroje umožňujú kvalifikovaným pracovníkom použiť omnoho vyššiu hladinu energie ako tie, ktoré sú v dnešnej dobe uvádzané na trhu na predaj do domáceho prostredia. Toto znamená, že ošetrenie budete musieť opakovať viackrát, aby ste dosiahli podobný výsledok. Aká je potom výhoda? Môžete si prístroj zapnúť v pohodlí vášho domova, pred televízorom, možno dokonca aj s dobrou šálkou čaju, či pohárom vína (či s oboma!).

Technológia SmoothSkin je neškodná na pokožku pokiaľ máte vhodné sfarbenie pokožky a nasledujete inštrukcie zadané v manuáli zariadenia. Skôr ako si zakúpite prístroj SmoothSkin, odporúčame vám, aby ste si skontrolovali sfarbenie vašej pokožky k tej na našej tabuľke, ktorá je uvedená nižšie.

Každý prístroj SmoothSkin má v sebe zabudovaný UV filter, ktorý chráni vašu pokožku voči škodlivým lúčom a senzor na rozpoznanie sfarbenia pokožky v zariadení zabráni tvorbe záblesku v prípade, že vaše sfarbenie nie je prijateľné.

Pri vývoji prístrojov SmoothSkin bola bezpečnosť zákazníka u nás na poprednom mieste a preto je prístroje možné použiť bez potreby ochrany očí. Napriek tomu sa nájdu užívatelia, ktorí považujú dané záblesky za žiarivé a uprednostňujú používanie s nasadenými slnečnými okuliarmi alebo okuliarmi proti oslneniu. Je to v poriadku a je to na vás. Používanie SmoothSkin v dobre osvetlenej miestnosti znižuje vnímanú žiarivosť zábleskov.

Pri používaní prístroja odporúčame, aby ste sa pozerali mimo zariadenia, keď aplikujete lúč na pokožku. Systém má v sebe zabudovanú bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje vystreleniu záblesku do vzduchu, avšak nikdy by ste nemali mieriť priamo na alebo v blízkosti vašich očí.

Zvyčajne nie. Väčšina ľudí zažíva jemnú bolesť alebo pocit mierneho pálenia. Ľudia s hrubším a tmavším ochlpením pociťujú mierne trhnutie podobné trhnutiu elastickou gumičkou.

SmoothSkin Muse má aj nastavenie JEMNÝ REŽIM, ktoré vám pomôže, keby vám ošetrenie bolo zo začiatku trochu nepríjemné.

Oba prístupy používajú svetlo a po reakcii teplo na to, aby zabránili opätovnému rastu chĺpkov tým, že útočia priamo na korene chĺpkov v závislosti od štádia ich rastu. Avšak spôsob dodania svetla je u oboch technológií celkom odlišný – kľúčový rozdiel je hlavne v samotnom stupni svetla.

V skratke, prístroje IPL produkujú širšiu škálu vlnových dĺžok svetla na produkciu jedného svetelného záblesku. Svetlo sa môže javiť ako oranžové/červené, keď je prístroj namierený smerom na pokožku, niečo ako pri fotení. Laserové prístroje používajú iba jednu vlnovú dĺžku na to, aby vyprodukovali jeden svetelný lúč, podobne ako pri laserovom zameriavaní.

Na základe týchto odlišností sa ošetrenie laserom a IPL líši v tomto smere:

Dĺžka ošetrenia: Pretože lúč svetla používaný pri laserovom ošetrení je príliž koncentrovaný, laserové prístroje dokážu ošetriť veľmi malú časť tela naraz. Vďaka širšej škále svetelných lúčov pri IPL, dokážu tieto prístroje ošetriť omnoho väčšiu časť tela naraz, preto je toto ošetrenie omnoho rýchlejšie ako laserové.

Stupeň bolesti: Uvádza sa, že jednoliaty, viac koncentrovaný svetelný lúč pri laserovom ošetrovaní je častokrát viac bolestivý ako lúč pri IPL ošetrení.

Cena: Generácia laserových lúčov je drahšia a preto, hlavne v salónoch, stojí laserové ošetrenie nemalé peniaze, pričom IPL ošetrenie je častokrát omnoho lacnejšie.

Trvácnosť výsledku: V porovnaní s  vyššou cenou a bolesťou je výhodou, že laserové ošetrenie je potrebné opakovať menej často. Avšak, ako pri všetkých svetelných ošetreniach na odstránenie ochlpenia, aj pri tomto budete musieť opakovane podstúpiť procedúru, aby ste zabránili opätovnému rastu chĺpkov.

Bezpečnosť: Laserové osvetlenie je veľmi silné a môže byť nebezpečné.  Práve preto používajú domáce laserové prístroje podstatne zredukovanú silu, hlavne v porovnaní s ich drahými obdobami používanými v salónoch. Výhodou IPL ošetrenia je, že je omnoho bezpečnejšie, pretože je menej koncentrované a tak môže byť používané v domácnosti bez akéhokoľvek rizika a s dlhotrvácnymi výsledkami.

Keď si to zhrnieme, IPL dokáže podať rovnako štandardný výkon ako laserové ošetrenia pokiaľ dodržíte predpísané inštrukcie použitia – a pokiaľ zotrváte pri opakovanom ošetrovaní! Odmenou za vaše odhodlanie vám bude ušetrený čas i peniaze, ako aj nekonečné návštevy salónu, pretože si procedúru vykonáte v pohodlí vašho domu. Čo na tom nemilovať?

SmoothSkin Bare vyžarí 100 zábleskov za minútu, takže dokážete ošetriť vaše celé telo (t.j. nohy, podpazušie, oblasť bikiniek a tvár) v priebehu iba 10 minút.

V závislosti od sfarbenia vašej pokožky, SmoothSkin Muse vyžarí v priemere 50 zábleskov za minútu. Ošetrenie celého tela (čiže nohy, podpazušie, oblasť bikiniek a tvár!) trvá iba 20 minút.

KAŽDÝ prístroj IPL alebo laserové ošetrenie určené na domáce použitie (a neverte nikomu, kto by vás chcel presvedčiť o opaku) nezaručí večné odchlpenie. Budete si z času na čas musieť oblasť opakovane ošetrovať, aby ste predišli opätovnému rastu chĺpkov.

Samozrejme, dĺžka ošetrovania je pre každého z nás iná (pretože každý z nás má inú farbu pokožky, vlasov, či iný životný štýl…dokonca aj gény tu zohrávajú rolu!), takže po ukončení počiatočného štádia ošetrovania, to bude už na vás ako si zadelíte pravidelnosť nasledujúcich ošetrení. Úžasná vec na prístrojoch SmoothSkin je, že ak budete oblasť pravidelne ošetrovať, zabránite tým opätovnému rastu chĺpkov a už nikdy nebudete mať zarastené nohy či podpazušie. Hurá!

Zaujímavé! Chĺpky rastú v 3 jednoznačných fázach po sebe a nikdy nie sú všetky v tej istej fáze. Ošetrenie s IPL je efektívne iba v jednej konkrétnej fáze (v tzv. anagénnej fáze rastu, keby vás to zaujímalo), takže pokračujte v ošetrovaní až kým nedocielite požadovaný vzhľad. Ak dodržíte nami uvedené inštrukcie, je pravdepodobné, že zachytíte akékoľvek zvyšné chĺpky, ktoré ste v predchádzajúcom ošetrení vynechali. Je to vedecky dokázané!

Zaujímavé! Chĺpky rastú v 3 jednoznačných fázach po sebe a nikdy nie sú všetky v tej istej fáze. Ošetrenie s IPL je efektívne iba v jednej konkrétnej fáze (v tzv. anagénnej fáze rastu, keby vás to zaujímalo), takže v prvých týždňoch od počiatočného ošetrenia budete vidieť ešte ďalší rast ochlpenia. Nezúfajte! Toto ochlpenie pravdepodobne nebolo ošetrené v tej správnej fáze (kedy je IPL najefektívnejšie), takže určite pokračujte v ošetrovaní! Asi v priebehu najbližších 4 týždňov uvidíte redukciu v opakovanom raste chĺpkov. Aj naďalej sa vyskytnú chĺpky, ktoré budete musieť ošetriť, pretože je potrebné ich zachytiť v tej správnej fáze rastu, ale nebojte sa, od tohto bodu to bude už iba lepšie, takže pokračujte!

Ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

V prvom rade si povedzme, čo by ste NEMALI očakávať. KAŽDÝ prístroj IPL alebo laserové ošetrenie určené na domáce použitie (a neverte nikomu, kto by vás chcel presvedčiť o opaku) nezaručí večné odchlpenie. Budete si z času na čas musieť oblasť opakovane ošetrovať, aby ste predišli opätovnému rastu chĺpkov, ale úžasná vec, ktorá sa týka IPL prístrojov je, že predchádzajú opakovanému rastu chĺpkov, pokiaľ si  oblasť ošetrujete pravidelne, takže ak toto dodržíte, už nikdy nebudete mať zarastené nohy, alebo podpazušie. Hurá!

Áno. Klinické testy dokázali, že ak prístroje používate podľa inštrukcií, IPL trvalo znižuje opakovaný rast chĺpkov. Aby ste dosiahli dokonalé výsledky, je skutočne veľmi dôležité dodržiavať predpísané inštrukcie ošetrovania.

Prístroje SmoothSkin používajú IPL (intenzívne pulzné svetlo) na to, aby prelomili cyklus rastu chĺpkov a tým predišli ich opätovnému rastu.

Svetelná energia sa prenesie cez povrch pokožky, kde je absorbová melanínom, ktorý je prítomný v koreni chĺpkov. Svetelná energia sa premení na tepelnú (pod povrchom pokožky) a týmto sa zabráni opakovanému rastu nežiadúcich chĺpkov. Takto ošetrené chĺpky prirodzene vypadnú v priebehu niekoľkých nasledovných dní, od 1 do 2 týždňov.

Po ukončení počiatočného obdobia ošetrovania chĺpkov je potrebné udržiavať opätovné ošetrenie pravidelne, avšak úžasná vec na SmoothSkin prístrojoch je, že predchádzajú opakovanému rastu chĺpkov, pokiaľ si  oblasť ošetrujete pravidelne, takže ak toto dodržíte, už nikdy nebudete mať zarastené nohy, alebo podpazušie. Hurá!

SMOOTHSKIN na poškodené produkty ponúka záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Na uplatnenie záruky musí byť produkt zakúpený u akreditovaných dodávateľov. Vadu na produkte vám skontrolujeme zdarma a ak bude vada uznaná, vymeníme vám váš produkt za nový.

Nielenže sme v  SmoothSkin odborníci v oblasti IPL, je to to jediné, čo robíme. Žiadne toastery. Žiadne televízory. Žiadne zubné kefky.

Máme tím svojich pracovníkov v oblasti výskumu, vývoja produktov a klinických štúdií s bázou priamo tu v SmoothSkin HQ. 100% nášho času a prostriedkov je venovaných výskumu, dizajnu, tvorbe, produkcii a dokonca aj overovaniu našej najmodernejšej IPL technológie.

Od štúdia vzájomného pôsobenia medzi svetlom, pokožkou a vlasmi na bunkovej úrovni, cez prešetrovanie najefektívnejšej starostlivosti pred a po aplikácii, neustále overujeme a vzdelávame sa, aby sme sa ubezpečili, že od SmoothSkin produktov získate tie najlepšie výsledky.

Všetky produkty SmoothSkin sú vyrábané vo Veľkej Británii.

Už dávno, v roku 1979, vedec menom Marc Clement natrafil na základy technológie IPL – technológie, ktorú SmoothSkin používa dodnes – keď vtedy náhodou prešiel laserovým lúčom po svojom predlaktí a čudoval sa, keď mu chĺpky nenarástli späť. Profesor Clement vyvinul prvý laserový odstraňovač chĺpkov na svete a v roku 2002 sa spojil s ďalšími troma podnikateľmi (vedcom, inžinierom a priekupníkom, aby sme boli presní) a tak vznikol Cyden – mozog značky SmoothSkin. Dvaja zo zakladajúcich členov Cydenu, medzi nimi aj professor Clement, tam dodnes pracujú.

Smoothskin sú profesionáli vo svete odstraňovania chĺpkov s IPL s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Nielenže vytvárame a vyrábame naše produkty vo Veľkej Británii, ale aj prevádzkujeme náš vlastný výskum a tiež sa zaoberáme vlastnými klinickými pokusmy priamo tu, všetko priamo z našeho HQ vo Swansea, Južný Wales.

Cyden Ltd © 2019